top of page
Mužské kruhy
Lví Srdce

LVÍ SRDCE

MUŽSKÉ KRUHY

ODVAHA               OPRAVDOVOST               SOULAD

SPOLU-TVOŘÍME SVĚT, VE KTERÉM MAJÍ MUŽI ODVAHU BÝT OPRAVDOVÍ A KDE ŽIJÍ V SOULADU SE SVÝM OKOLÍM

SMEČKA

PŘIDEJ SE K NAŠÍ SMEČCE

Vlk - mužské kruhy

SÍLA

NAJDI SVOJI SÍLU

Medvěd - Haka

TVORBA

STAŇ SE TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA

Lev - zážitková setkání
Zážitková setkání

Naše skvělá doba plná moderních výdobytků, které vytlačily z našich životů veškerou potřebu lovu divokých zvířat, zápasu s přírodou a jejímu naslouchání, boje z nepřítelem, nás muže, staví před zásadní otázky:

  • Co to znamená být Muž?

  • Kdy a jak se chlapec stává mužem?

  • Jak najít svou sílu a pevnost, o kterou se může žena opřít, když se agresivní síla považuje za něco hrubého a zastaralého?

  • Jak být vnímavý a citlivý, když jemnost je zároveň chápana jako něco zženštilého?

Tyto a další nezpracované otázky se mohou v našem vnitřním světě přetransformovat ve zdraví škodlivé energie konkurenčních bojů, strachu z neúspěchu, nízkého sebevědomí atd. A to dále vede k reálným a konkrétním zdravotním problémům s erekcí nebo ejakulací, srdečním infarktem nebo rakovinou tlustého střeva.

Moderní doba nám navíc poskytuje iluzi nezávislosti. Neuvážené nadužívaní této kvality je příčinou rozdělení všech kmenů a společenství, to přispívá ke štěpení rodin na oddělené subjekty. Děti pak vyrůstají v neúplných rodinách a jejich dětství se snadno stává místem plným, zmatků, nelásky, intrik a jiných traumat. Ale kdo jiný než naše rodina a náš “kmen”, komunita by nám měly předat hodnoty, o které se můžeme ve svém životě opravdu opřít?

Hodnoty které naše srdce vždy navedou dobrým směrem a otevřou ty správné dveře. Protože máme to privilegium a možnost si zvolit. Vybrat si a tvořit svůj život. Dnes už je technicky možné prožít celý svůj život, aniž bychom ze sebe svlékli pyžamo nebo opustili obývací pokoj. Ale je tu i jiná možnost. vykročit, rozběhnout se a dát věci do pohybu, stát mužem který žije svým plným potenciálem.

Pokud to s vámi rezonuje a cítíte v sobě volání, pak buďte srdečně vítaní v našem kruhu. Jeden lidský život je stále příliš krátký na to aby, obsáhl opravdový vhled. A právě proto je tak důležitá snaha o zachovaní tradice mužských setkávání. Kde dochází k předávání zkušeností, vzájemné podpoře a opětovnému sžití se s hodnotami jako jsou tajemství prastaré kultivované energie bojovníka, milovníka, kouzelníka a krále.

Odvaha, Opravdovost a Soulad.

Přinášíme mužům inspiraci a podporu k nalezení ztracené síly, aby v sobě obnovili pramen života, vůli žít na plno a plnit si své sny.

Naše mise  Odvaha, Opravdovost, Soulad

  • Chceme svět, ve kterém mají muži odvahu být opravdoví a kde vytvářejí vzájemný soulad.

  • Kde muži přebírají plnou zodpovědnost za svůj vlastní život a jsou oporou pro ženy, děti a své rodiny.

  • Kde muž ví, co chce, je v pravdě, lásce a žije naplno svůj potenciál.

  • Tvoříme svět, ve kterém muži vědomě prožívají emoce a dokáží pracovat se svou sexuální a životní energií.

Je čas sdílet sebe naplno v odvaze k opravdovosti. Je čas myslet a konat v plné zodpovědnosti za svůj život a se záměrem tvořit svět kolem sebe ve vzájemném souladu. V takovém světě chceme žít.

Svět, ve kterém jsou muži oporou pro své ženy, děti a rodiny.

Svět, ve kterém je pravda a láska, svět, kde muž dál odmítá být obětí okolností ("blbej šéf, manželka, tchýně, parchanti...") a stává tím, kdo má odvahu přijmout sebe a začne žít naplno a tvořit.

TÝM LVÍ SRDCE

Tým Lví Srdce

JSME TÝM ŠESTI MUŽŮ, PŘÁTEL, KTEŘÍ SE VZÁJEMNĚ PODPORUJÍ A INSPIRUJÍ. BAVÍ NÁS A DÁVÁ NÁM VELKÝ SMYSL SPOLU-TVOŘIT AKCE PRO DALŠÍ MUŽE, KTEŘÍ CHTĚJÍ ŽÍT PLNĚ, AUTENTICKY A ODVÁŽNĚ NAPLŇOVAT SVOJE VIZE.

Amaen
Dancing Heart
BeComplete
bottom of page